Filtruj według

Kategorie

Dostępność

Marka

Waga

  • 30 kg - 100 kg

Cena

  • 0,00 zł - 5 590,00 zł

Odżelaziacze

Żelazo jest uznawane za pierwiastek, który można najczęściej spotkać w wodach podziemnych. Niestety, w przypadku własnych ujęć, często występuje w stężeniach przekraczających normę. Sposobem na skuteczną walkę z tym problemem są odżelaziacze wody ze specjalnym złożem zatrzymującym niechciane zanieczyszczenie na swojej powierzchni. 

Żelazo z łatwością odkłada się w rurach w formie twardego bądź mazistego osadu. Taki osad często odrywa się od powierzchni rur i przedostaje do wody podczas awarii, zwiększonego przepływu lub nawet podczas normalnego użytkowania. 

Duże stężenie żelaza w wodzie ma ogromny wpływ na walory organoleptyczne wody. Pod wpływem tej substancji woda zmienia swój smak i zapach na metaliczny. Zmianie może ulegać również barwa wody. Tendencja do szybkiego wytrącania się z wody i osadzania powoduje, że woda z wysokim stężeniem żelaza nie jest zjawiskiem pożądanym zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w przemyśle. 

Żelazo szybko zmniejsza światło rur, prowadząc do minimalizacji przepływu, a ostatecznie do całkowitej awarii. Ponadto w złogach osadu może dojść do rozwoju i bytowania różnych mikroorganizmów, które wtórnie zanieczyszczają instalację. 

Żelazo w surowej wodzie często może występować w formie rozpuszczalnej, która jest ciężka do wykrycia gołym okiem, a usunięcie wymaga wcześniejszej obróbki wody w celu przekształcenia formy rozpuszczalnej w formę nierozpuszczalną. 

Odżelaziacze do redukcji stężenia żelaza to urządzenia oparte na ciśnieniowych konstrukcjach filtracyjnych. Podczas uzdatniania wody za ich pomocą usuwane są: związki żelaza, tlenki żelaza oraz żelazo w postaci organicznej. 

Odżelazianie wody może odbywać się na złożach różnego rodzaju. Proces filtracji wody może mieć charakter mechaniczny (złoża naturalne) lub chemiczny (złoża jonowymienne). 

W naszej ofercie można znaleźć odżelaziacze wody różnego typu, o różnych wydajnościach, dostosowane do pracy przy różnych rodzajach hydroforów.

Aktywne filtry

arrow_upward