Osmoza przemysłowa

Odwrócona osmoza jest już od dawna wykorzystywana w sektorach przemysłowych. W różnych etapach procesów technologicznych niezbędna jest woda o bardzo wysokim stopniu czystości. Taką wodę jest w stanie zapewnić właśnie system odwróconej osmozy. 

Filtracja na membranie osmotycznej pozwala oddzielić z wody metale cieżkie (arsen, kadm, ołów, rtęć, srebro), sole (bar, chlor, ołów, chrom, miedź, fluor, azot, selen, itp.). Osmoza pomaga również w oddzieleniu ciężkich trucizn, niemal wszystkich radioaktywnych pierwiastków i ich izotopów oraz odpadów przemysłu chemicznego. 

Pierwotnym przeznaczeniem systemów odwróconej osmozy było odsalanie wody morskiej. Już od 1977 roku są wykorzystywane do filtracji wody dla całych miast i okręgów położonych blisko oceanów oraz tych, które nie mają zasobów bezpiecznej wody spożywczej. 

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy są stosowane do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych pochodzących między innymi z przemysłu spożywczego, papierniczego czy galwanicznego. Te urządzenia stanowią ważny element przemysłu farmaceutycznego, zbrojeniowego oraz spożywczego. Często odwróconą osmozę wykorzystuje się na promach kosmicznych i statkach podwodnych. 

Systemy odwróconej osmozy są powszechnie wykorzystywane w szpitalach, restauacjach, hotelach, kawiarniach. Korzystają z niej również przetwórnie, myjnie samochodowe, lakiernie proszkowe, kotłownie, a to nadal nie wszystkie miejsca, gdzie te urządzenia są pożądanym elementem wyposażenia.

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

arrow_upward